EŞİK DEĞERLER ve PARASAL LİMİTLER 2019

2019 yılı eşik değer ve parasal limit değerleri Kamu İhale Kurumu tarafından, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 67. Maddesi gereğince her yıl güncellenir. Güncellemede yıllık Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) oranı referans alınır ve güncellenen tutarlar o yılın 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak hâli ile Resmî Gazetede yayınlanır.

2019 EŞİK DEĞERLER NE KADAR OLDU?

25.01.2019 tarihli Resmî Gazetede Kamu İhale Tebliği (2019/1) ile yayınlanan ve 01.02.2019 ile 31.01.2020 tarihleri arasında geçerli olacak 2019 yılı eşik değerler hâli ile şu şekilde açıklanmıştır:

Mal/Hizmet Alımları-Genel Bütçeli           : 1.656.000 ₺
Mal/Hizmet Alımları-Diğer İdareler          : 2.761.007 ₺
Yapım İşleri                                                 : 60.742.537 ₺

2019 PARASAL LİMİTLER NE KADAR OLDU?

Mamul Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları           :  301.228 ₺  olup;

2019 yılı parasal limitler ve ilan süreleri aynı tarih ve sayılı tebliğde açıklanan değerler tablodadır.

2019 DOĞRUDAN TEMİN LİMİTİ NE KADAR OLDU?

2019 yılı doğrudan temin limiti geçen yıla göre %33,64 oranında artarak;

Büyükşehir Belediye Sınırlarında Olan İdareler İçin        : 90.358 TL
Diğer İdareler İçin                                                                   : 30.101 TL olarak açıklanmıştır.

2019 KİK ŞİKAYET BEDELİ NE KADAR OLDU?

2019 yılı KİK şikayet bedeli açıklanan değerlere göre;

  • 953.728 TL ye kadar olan ihalelerde                    : 5.719 TL
  • 953.728-3.814.922 TL arası ihalelerde                : 11.442 TL
  • 3.814.922-28.611.919 TL arası ihalelerde          : 17.163 TL
  • 28.611.919  ve üzeri ihalelerde                            : 22.887 TL olarak gerçekleşti.

2019 YILINDA GEÇERLİ OLACAK MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN İŞ DENEYİM HESABI

2019 yılında uygulanacak mühendis ve mimarlık diplomadan iş deneyim hesaplaması için yıllık tutar 334.368 TL olarak açıklandı.