İller Bankası tarafından düzenlenen ihalelerde 2019 yılından itibaren uygulanmakta olan puanlama sistemi, isteklilerin birim fiyat tekliflerinin teklif toplamına oranının belirli aralıkta kalmasını sağlayarak; iş kalemlerinin aşırı düşük veya yüksek birim fiyatlı olmasını engelleme amacını taşımaktadır.

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması idarece belirlenen puan üzerinden yapılır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlaması idari şartnamede gösterilir.  Her bir iş kalemi için verilen teklifin, toplam teklif bedeline oranı; o iş kalemi için verilen aralıktaki alt ve üst limitlere eşit veya alt ve üst limitler arasına girdiği zaman tabloda verilen puan alınacaktır.

İKNP Puanlama hesabında alt ve üst oranlar, virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. 6. haneden sonraki rakamlarda hiçbir şekilde üste yuvarlama yapılmayacak olup, aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde;

Örnek; 0,1256321 sayısı 0,125632 olarak,

           0,1256329  sayısı 0,125632 olarak,

           0,1256325 sayısı 0,125632 olarak,

           0,0000005  sayısı 0,000000 olarak uygulama yapılacaktır.

İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

İhaleye katılacak olan istekli firmalar, tekliflerini düzenlerken, her iş kaleminin toplam teklife oranını hesaplayarak, teknik değer nitelik puanlamasında geçerli-geçersiz durumunu teyit etmesi gerekmektedir.

Geçerli-geçersiz kontrolü yaparken sadece fiyatı değiştirilen iş kaleminin durumu değil, toplam teklifin değiştiği her müdahale için tüm pozların geçerlilik durumu teyit edilmelidir. Bu durum da ihale birim fiyatlarını tespit eden firmalar tarafından, ayrı bir vakit gerektiren mesele hâline dönüştürmüştür.

İhale Hesapçı olarak düzenlediğimiz online teklif fiyat nitelik puan tablosuna, tüm pozların miktar, puan aralıkları ve puan bilgilerini teklif birim fiyatlarınız ile girdiğinizde otomatik olarak sizlere varsa geçersiz iş kalemlerinizi gösterecektir. Sayfada yer alan ve ihaleye ait bilgileri girdiğiniz bilgiler kesinlikle başka bir bilgisayar ya da site yönetiminde görünmemektedir. Sayfa bir başka kullanıcı tarafından açıldığında standart olarak yüklenen sayfa açılmaktadır. Tablo sadece online hesaplama aracıdır.

İLLER BANKASI İHALELERİ TEKLİF NİTELİK PUANLAMASI GEÇERLİ-GEÇERSİZ KONTROL TABLOSU