Yapım işi ihalelerinin yaklaşık maliyet tespitinde kullanılan inşaat ve tesisat birim fiyatları, her yılın başında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın yetki verdiği Yüksek Fen Kurulu başta olmak üzere 11 idare tarafından açıklandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar;

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Yüksek Fen Kurulu (ÇSB)
 • Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)
 • Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLC)
 • Devlet Su İşleri (DSİ)
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İSB)
 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSK)
 • Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH)
 • Kültür Bakanlığı (KUB)
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TE) dir.

Yüksek Fen Kurulunun rayiç ve birim fiyatları açıklamasının ardından, bunu temel alan diğer idarelerin de birim fiyatlarını yakın zamanda yayımlaması olasıdır. Bakanlıkça her yıl hazırlanan birim fiyatların, 2019 yılından itibaren ücretsiz olarak verilmeye başlanacağı haberi verilmiştir. 2020 inşaat ve tesisat birim fiyatlarıhttps://yfk.csb.gov.tr/2020-yili-yayinlarimiz-i-91515 adresten indirebilirsiniz.

Yayımlanan 2020 birim fiyatları kitabındaki içerikler:

 • İnşaat Birim Fiyatlarına Esas İşçilik-Araç ve Gereç Rayiç Listeleri
 • İnşaat Birim Fiyat Tarifleri Eki Fiyat Listesi
 • Sıhhî Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri
 • Isıtma Sistemleri Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri
 • Müşterek Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri
 • Havalandırma ve Klima Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
 • Otomatik Kontrol Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
 • Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
 • Hastane Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
 • Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
 • Kuvvetli Akım İç Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
 • Zayıf Akım İç Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
 • Telefon Santralleri Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
 • Asansör ve Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
 • Diesel Elektrojen Grupları ve Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri
 • Yıldırımdan Korunma Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri

Yapım işleri ihalelerinde yaklaşık maliyet hesaplamalarında esas alınan CSB Birim fiyatları; 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle, yıl sonuna kadar geçerlidir. Kamu idareleri gerekli gördüğü takdirde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 11/3 fıkrasında belirtildiği üzere, yaklaşık maliyet hazırlamaya esas olacak şekilde güncellemeleri “ TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranları Cetveline” göre yapabilirler.