GÜNCEL POZ NO SİSTEMİ

Yeni yılın mart ayına yaklaşırken merakla beklenen konulardan biri olan güncel birim fiyatlar, içersinde bulunan senenin yapım işlerini doğrudan etkilemektedir. Güncel birim fiyatların piyasa koşullarına uygun olması ve tüm sene boyunca bu geçerliliğini koruması beklenir. Her sene yapılan çalışmalar sonucu fiyat güncellemelerine ilave olarak çeşitli değişiklikler yapılarak, birim fiyatların kullanılabilirliğinin arttırılması hedeflenir.

BİRİM FİYAT KİTABI POZ NUMARALARI DEĞİŞTİ

Yüksek Fen Kurulu, tüm idare pozlarını tek numaralandırma çatısı altında toplayacak yeni sistemi 2019 yılından itibaren yürürlüğe girecek.

Hatırlanacağı üzere, “Y.” ile başlayan pozların yayınlanması ile beraber eski pozların “Y.”karşılığının bulunması işlemi bir müddet ihale hazırlanma safhasında zaman kaybına sebep olmuştu. 2019 senesi ile beraber başlayacak olan yeni poz sistemi ile benzer sıkıntıların yaşanması muhtemeldir. Buna önlem olarak özellikle dijital ortamda yayınlanan pozların eski poz karşılıklarının yer alması yaşanacak zaman kaybını bir nebze giderecektir.
Bu düzenlemeye göre 9 haneli olarak düzenlenen poz sisteminde; ilk iki hanenin idareyi, sonraki üç hanenin poz grubunu ve iş kalem pozunu temsil ettiği 4 hane olacak şekilde yer alacaktır.
Örnek ;
Y.16.050/14 … Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) pozu; yeni dönemden itibaren 15.150.1004 poz numarası ile birim fiyat kitabında yer alacaktır.

Yeni pozların açıklanması ile beraber eski pozların yeni poz karşılığı sitemizde yayımlanacaktır.

BİRİM FİYAT KİTABI VE UYGULAMALARINDA ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULAR

Yapılan güncelleme ve yeniliklerin ardından, aslında birim fiyat kitabı ve uygulamalarında çözüm bekleyen konu başlıkları akla geliyor. Uygulamada, idare ve katılımcı firmaların karşılaştığı bu durumlardan bahsedecek olursak;

  • Belirgin bazı pozların (seramik kaplamaları) maliyet hesabında kullanılan rayiçlerin, gerçeği yansıtmadığı senelerdir bilinmesine rağmen poz rayiç fiyatlarında herhangi bir iyileştirme yapılmamaktadır.
  • Poz analizlerinde malzeme zaiyat miktarları, gerçekleşen miktarlarla projelere göre değişken olarak uyuşmazlık gösterdiği halde, ilgili pozların analiz hesaplarında herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır.  
  • Enflasyonun sene boyunca dalgalı bir seyir sergilemesi sonucu özellikle son aylarda düzenlenen ihalelerde, yaklaşık maliyet tutarının proje yapım maliyetine erişmesi-geçmesi nedeniyle idareleri ve isteklileri zor duruma düşürmektedir. Fen kurulu kararları ile yaklaşık maliyet hesabında ihalenin yapılacağı döneme göre fiyat güncellemenin önü açılmış olsa da çoğu kamu kurumunun bu kıstası değerlendirmeden ihaleleri düzenlediği görülmektedir. Bu durumun kesin bir karara bağlanıp standart uygulamaya geçilmesi gereklidir.
  • İdarelerin ihaleleri düzenlerken kullandığı pozların alternatifli birçok kitapta (ÇSB, Vakıf, MSB) mükerrer olarak yer alması aynı işle alakalı gereksiz poz-kitap seçme yorumu getirmektedir. Aynı poz herhangi bir birim fiyat kitabında 100,00 TL iken bir başka kitapta 110,00 TL olabilirken, kamu yararı veya alışkanlıklardan dolayı öncelik olarak ÇSB birim fiyat kitabı kullanılarak, işlevsiz pozların varlığına sebep olmaktadır. Güncellenmeyen birim fiyatların, rayiçlerinde güncelleme yoluyla analiz işleminin yapılması gerekliliği ayrıca bir külfet oluşturmaktadır.
  • Nakliye pozlarının kullanımında her kurum aynı görüşü benimsememekle beraber özellikle kent merkezlerinden uzak mesafede olan ilçelerde, nakliye maliyetleri önem arz etmektedir. Nakliye maliyetlerinin yaklaşık maliyette yer almaması, projelerin ihale edilememesi ya da nakliye maliyetlerinin yaklaşık maliyet hesabında yer almadığını bilen ve yaklaşık maliyetin üzerinde teklif vermemek adına, işi alması halinde proje safhasında zorlanacak bir fiyat teklifi vererek olumsuz sonuçlara neden olmaktadır.
  • Zaman içerisinde projelerde yaygın olarak kullanılan ( Mekanik montaj cephe gibi çeşitli cephe kaplamaları vb.)  ancak henüz birim kitaplarında yer almayan iş kalem miktarının fazla olması, yaklaşık maliyet hesabında değişkenliklere neden olmaktadır.

2021 İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYATLARI

2019 senesinden itibaren tüm birim fiyat kitaplarının yeni poz sistemine entegre edilerek yayımlanacağı açıklanmıştır. Yüksek Fen Kurulu tarafından 25.02.2019 tarihinde yayımlanan 2019 yılı inşaat ve tesisat birim fiyatları ile yeni birim “fiyat poz sistemi” uygulamasına resmen geçilmiştir.  
Yeni poz sisteminde 9 haneli yeni kodlar ile iş kalemleri sıralanacaktır. Bu değişiklikle birlikte eski pozlar artık kullanılmayacak ve eski pozların yeni poz karşılıkları tespitinin; ihaleleri hazırlayan kurum çalışanları ve ihalelere hazırlanan yüklenici firmalara fazladan bir uğraş konusu olacağı aşikardır.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın resmi sitesinde CSB 2021 birim fiyatları linki üzerinden ücretsiz olarak erişime sunduğu veriler kullanılarak hazırlanılan 2021 birim fiyat excel modülü ile eski pozların yeni poz karşılıklarını bulabilirsiniz. Henüz paylaşım içeriğinde bulunmayan pozlar ile ilgili yorum kısmından bize ulaşarak destek alabilirsiniz.


İHALE HESAPÇI